Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Which side are you on?

83 χρόνια μετά, όταν και γράφτηκε αυτό το τραγούδι, δεν έχουν αλλάξει και πολλά...

Καλή 1η του Μάη


Natalie Merchant (Florence Reece)- Which side are you on?

Come all you good workers
Good news to you, I'll tell
Of how the good old union
Has come in here to dwell

Which side are you on, boys?

Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side are you on?

My daddy was a miner
He's now in the air and sun
He'll be with you fellow workers
Until the battle's won

Which side are you on, boys?
Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side are you on?

They say in Harlan County
There are no neutrals there
You'll either be a union man
Or a thug for J. H. Claire

Which side are you on, boys?
Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side are you on?

Oh, workers can you stand it?
Oh, tell me how you can
Will you be a lousy scab
Or will you be a man?

Which side are you on, boys?
Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side are you on?

Don't scab for the bosses
Don't listen to their lies
Poor folks ain't got a chance
Unless they organize

Which side are you on, boys?
Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side are you on? Which side?

Which side are you on, boys?
Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side, which side?

Which side are you on, boys?
Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side, which side?

Which side are you on, boys?
Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side, which side?

Which side are you on, boys?
Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side are you on? Hmm?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου